HOTLINE:

(028) 3 850 4900

(028) 3 983 2789

T2 – CN,  8: 00-20: 00

SOCIAL:

TUYỂN DỤNG

Tin tức

http://www.sjc.com.vn/trang-chu.html

Xem chi tiết tin

Tuyển Dụng 3

1.1     BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1.1.1     BỐ TRÍ MẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG Bố trí mặt bằng thi công. Mặt bằng tổ chức thi công là yếu tố quyết định đến tiến độ và chất lượng công trình, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm giảm giá thành […]

Xem chi tiết tin

Tuyển Dụng 2

1.1     BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1.1.1     BỐ TRÍ MẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG Bố trí mặt bằng thi công. Mặt bằng tổ chức thi công là yếu tố quyết định đến tiến độ và chất lượng công trình, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm giảm giá thành […]

Xem chi tiết tin